Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Perspektywy.pl Szkolnictwa Wyższego Drukuj Poleć znajomemu

Perspektywy.pl Szkolnictwa Wyższego Nadchodzą wielkie zmiany! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do konsultacji społecznych założenia planowanych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Konsultujmy więc!

Wy też możecie się włączyć do debaty. Licealiści, studenci i wszyscy Ci, którym leżą na sercu losy szkolnictwa wyższego w naszym kraju, wyraźcie swoją opinię! Zabierzcie głos w debacie publicznej i zmieńcie na lepsze studia w Polsce.

Od Was zależy Przyszłość! Od Was zależą Perspektywy!

Weźcie udział w Referendum

Perspektywy.pl Szkolnictwa Wyższego

Odpowiedz TAK lub NIE na każde z 11 pytań:

1.  Czy jesteś za ograniczeniem możliwości bezpłatnego studiowania dwóch kierunków do 10% najlepszych studentów?   Tak Nie
2.  Czy jesteś za tym, by wybory na rektora uczelni odbywały się na zasadzie otwartego konkursu, a nie wyborów elekcyjnych (tak jak ma to miejsce obecnie na większości polskich uczelni)?    Tak
 Nie
3.  Czy jesteś za możliwością ograniczenia autonomii uczelni poprzez wprowadzenia komisarza, w przypadku gdy pojawią się na niej poważne problemy finansowe?   Tak Nie
4.  Czy jesteś za włączeniem praktyków z organizacji gospodarczych, publicznych i społecznych do procesu dydaktycznego na kierunkach o profilu zawodowym?   Tak Nie
5.  Czy jesteś za tym, aby szef resortu mógł limitować miejsca na studiach na uczelniach publicznych, ustalając proporcje ilości studentów studiów bezpłatnych i płatnych?   Tak Nie
6.  Czy jesteś za zróżnicowaniem uczelni według kryterium jakości badań i dydaktyki a nie ich statusu prawnego na trzy kategorie: uczelnie flagowe, uczelnie dobrze wpisujące się w rozwój społeczno-gospodarczy regionu i kraju oraz uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną o charakterze lokalnym?   Tak Nie
7.  Czy jesteś za zobowiązaniem uczelni do opracowania i przyjęcia regulaminów ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych (w tym ustalenia wzorów umów określających zasady i stopień ich jawności, zasady podziału zysków i kosztów)?   Tak Nie
8.  Czy jesteś za możliwością kształcenia poza siedzibą uczelni w obszarze metropolitalnym bez konieczności tworzenia przez uczelnię zamiejscowej jednostki organizacyjnej (po przyjęciu ustawy metropolitalnej)?   Tak Nie
9.  Czy jesteś za zniesieniem wymogu zatwierdzania regulaminów studiów i statutów uczelni przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego?   Tak Nie
10.   Czy jesteś za szerszym otwarciem się uczelni na naukowców z zagranicy?   Tak
Nie
11.   Czy jesteś za wprowadzeniem możliwości przedkładania rozprawy doktorskiej i obrony w języku angielskim?   Tak Nie
Poniższa część formularza nie jest obowiązkowa. Wypełnij, co uważasz za stosowne
(im więcej, tym lepiej dla wyników Referendum).

Płeć

  Kobieta Mężczyzna

Kim jesteś?

 

Gdzie mieszkasz (województwo)?

 
Jeśli chcesz przy okazji zapisać się na listę subskrybentów
Newslettera Edukacyjnego Perspektywy.pl, podaj swój adres e-mail:
     

Referendum będzie trwało do połowy sierpnia br. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej i oficjalnie przedłożone Pani Minister z prośbą o uwzględnienie. 

Perspektywy.pl