Konkurs na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej 2018

Kreatywność to inteligencja
w trakcie zabawy

ALBERT EINSTEIN

GENIUS UNIVERSITATIS 2018

23 lutego ogłoszone zostały wyniki konkursu Genius Universitatis. W siódmej edycji konkursu na najlepsze kampanie rekrutacyjne startowało 46 szkół wyższych. Zgłosiły 126 prac w 7 kategoriach.

Jak najlepiej oddać magię miejsca, jak przedstawić opiekuńczego ducha uczelni? W konkursie Genius Universitatis wygrywają te z nich, które w kreatywny sposób wykorzystują magię miejsca do promowania swojej uczelni.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy od 2011 r. ogłasza wyniki konkursu. W najnowszej, siódmej edycji, Kapituła w składzie: Katarzyna Dragović, Paweł Tkaczyk, Dariusz Puzyrkiewicz, Tytus Klepacz, Daniel Bossy, Jacek Szlak, Bianka Siwińska oceniła 46 uczelni, które zgłosiły łącznie 126 prac. Oceniane one były w 7 kategoriach: reklama prasowa, event wspierający rekrutację, gadżet promocyjny, kampania w mediach społecznościowych, video online, content marketing, serwis rekrutacyjny.

Do konkursu uczelnie zgłosiły prace, wykorzystujące narzędzia marketingowe w jednej lub wielu kategoriach:

 1. reklama prasowa: 15 prac konkursowych
 2. event wspierający rekrutację: 26 prac konkursowych
 3. gadżet promocyjny: 17 prac konkursowych
 4. kampania w mediach społecznościowych: 17 prac konkursowych
 5. video online: 21 prac konkursowych
 6. content marketing: 15 prac konkursowych
 7. serwis rekrutacyjny: 15 prac konkursowych

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, podkreśla wyjątkowość przekazu promocyjnego kierowanego przez uczelnie do kandydatów na studia. – W latach niżu demograficznego i wielkiej konkurencji na rynku szkolnictwa wyższego, pozyskanie jak najlepszych kandydatów na studia jest szczególnym wyzwaniem. Z roku na rok obserwujemy podnoszenie się poziomu marketingowej rywalizacji między szkołami wyższymi. Konkurs Genius Universitatis pomaga nam obserwować, monitorować i inspirować marketingowe instrumentarium w szkolnictwie wyższym. Nowoczesne podejście do treści, formy i kanału przekazu decydują ostatecznie o rekrutacyjnym sukcesie uczelni.

Na jakie wartości tegorocznej edycji zwracali uwagę jurorzy? Wysoko punktowano autentyzm przekazu, czego przykładem jest pierwsza pozycja reklamy prasowej Uczelni Łazarskiego, ceniono odwoływanie się do naukowego potencjału uczelni i naukowych autorytetów, a także – vide Politechnika Łódzka i Uniwersytet Jagielloński – nowoczesną próbę budowania relacji mistrz-uczeń. Zauważono kampanie czerpiące zarówno z języka, jak i instrumentów współczesnego content marketingu (Uniwersytet SWPS).

Parterami Konkursu Genius Universitatis 2018 są IAB Polska, DIMAQ, FreshMail, Golden Marketing Conference oraz Szkoła Mistrzów Reklamy.

Patronat medialny nad Konkursem objęły: MARKETING PRZY KAWIE, SPRAWNY MARKETING i NOWY MARKETING.

Prezentacja - Genius 2018

Regulamin konkursu (.pdf)

Lista uczestników konkursu na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej – Genius Universitatis 2018

ORGANIZATOR

PARTNERZY

PARTRONI

Kryteria

Każda ze zgłoszonych prac będzie oceniana, przez kapitułę,
według pięciu kryteriów:

Kapituła

Daniel Bossy

Daniel Bossy
Kreator
Marketingu Internetowego

Katarzyna Dragović

Katarzyna Dragović
Założycielka
Szkoły Mistrzów Reklamy

Tytus Klepacz

Tytus Klepacz
Executive Creative Director w agencij Ogilvy&Mather

Dariusz Puzyrkiewicz

Dariusz Puzyrkiewicz
copywriter
Dynanet.pl

Bianka Siwińska

Bianka Siwińska
Redaktor Naczelna Miesięcznika Perspektywy

Paweł Tkaczyk

Paweł Tkaczyk
Właściciel agencji brandingowej
MIDEA

Jacek Szlak

Jacek Szlak
Redaktor naczelny portalu
Marketing przy Kawie

Nagrody

Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma:

I miejsce

 • pamiątkowa statuetka i dyplom
 • jednorazowy mailing
  do maturzystów 2018
  (31 106 adresów)
 • baner typu double bilboard
  na portalu perspektywy.pl
  na okres 2 miesiący
 • umieszczenie 7 postów
  na facebooku perspektyw

II miejsce

 • pamiątkowy dyplom
 • jednorazowy mailing
  do maturzystów 2018
  (31 106 adresów)
 • baner double bilboard
  na portalu perspektywy.pl
  na okres 1 miesiąca
 • umieszczenie 5 postów
  na facebooku perspektyw

III miejsce

 • pamiątkowy dyplom
 • jednorazowy mailing
  do maturzystów 2018
  (31 106 adresów)
 • baner block
  na portalu perspektywy.pl
  na okres 1 miesiąca
 • umieszczenie 3 postów
  na facebooku perspektyw

Zwycięzcy konkursu Genius Universitatis 2018

Reklama prasowa

 • 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 3. Uniwersytet Gdański

Gadżet promocyjny

 • 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 3. Politechnika Wrocławska

Event wspierający rekrutację

 • 1. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • 2. Uniwersytet Łódzki
 • 3. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kampania w mediach społecznościowych

 • 1. Politechnika Warszawska
 • 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 3. Grupa Uczelni Vistula

Video

 • 1. Politechnika Białostocka
 • 2. Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • 3. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Serwis rekrutacyjny

 • 1. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 3. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Content marketing

 • 1. Uniwersytet SWPS
 • 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 3. Politechnika Łódzka

Zwycięzcy edycji 2017

Reklama prasowa

 • 1. Politechnika Wrocławska
 • 2. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • 3. Uniwersytet Gdański

Event wspierający rekrutację

 • 1. Uniwersytet SWPS
 • 2. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie/ Politechnika Wrocławska
 • 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Gadżet promocyjny wspierający rekrutację

 • 1. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2. Politechnika Łódzka
 • 3. Politechnika Białostocka

Kampania w mediach społecznościowych

 • 1. Politechnika Warszawska
 • 2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 3. Politechnika Śląska

Content Marketing

 • 1. Uniwersytet SWPS
 • 2. Politechnika Łódzka
 • 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Serwis rekrutacyjny

 • 1. Politechnika Warszawska
 • 2. Uniwersytet Jagielloński
 • 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Video online

 • 1. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2. Uniwersytet Wrocławski
 • 3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fotogaleria 2018

Fot. Warszawska Szkoła ReklamyFotogaleria 2017

Fot. Olga Wąsik

Fotogaleria 2016

Fot. Krzysztof Wojciewski