Politechnika Wrocławska

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2017 4=

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2017
Chemia
Wydział Chemiczny 3
Gospodarka przestrzenna
Wydział Architektury 3
Fizyka
Wydział Podstawowych Problemów Techniki 4
Matematyka
Wydział Matematyki 5=
Ochrona środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska 7
Zarządzanie
Wydział Informatyki i Zarządzania 7
Ranking studiów inżynierskich 2017
Budownictwo
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 1
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny 1
Górnictwo i geologia
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 1
Architektura
Wydział Architektury 2
Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Chemiczny 2
Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny 2
Mechatronika
Wydział Mechaniczny 2
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 5
Elektrotechnika
Wydział Elektryczny 3
Energetyka
Wydział Mechaniczno-Energetyczny 3
Biotechnologia (mgr inż.)
Wydział Chemiczny 3
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny 3
Wydział Mechaniczno-Energetyczny 8
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 3
Wydział Elektroniki 4
Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska 3
Fizyka techniczna
Wydział Podstawowych Problemów Techniki 4
Inżynieria biomedyczna
Wydział Podstawowych Problemów Techniki 4
Inżynieria materiałowa
Wydział Chemiczny 5
Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny 7
Wydział Elektroniki 10
Wydział Elektryczny 12
Informatyka (mgr inż.)
Wydział Elektroniki 8
Wydział Informatyki i Zarządzania 9
Wydział Podstawowych Problemów Techniki 10
Rankingi wg typów uczelni 2017
Uczelnie techniczne 2

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner