Ranking Uczelni Akademickich 2017 14

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2017
Chemia
Wydział Chemiczny 6=
Biotechnologia (mgr)
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 7
Kierunki o żywieniu i żywności
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 8
Ochrona środowiska
Wydział Chemiczny 9
Matematyka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 9
Zarządzanie
Wydział Organizacji i Zarządzania 15
Gospodarka przestrzenna
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 18
Ranking studiów inżynierskich 2017
Transport
Wydział Mechaniczny 3
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 6
Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 5
Energetyka
Wydział Mechaniczny 5
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 8
Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 7
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 8
Inżynieria materiałowa
Wydział Mechaniczny 8
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 17
Budownictwo
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 8
Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 9
Mechatronika
Wydział Mechaniczny 9
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 13
Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny 9
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny 10
Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 10
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 11
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny 11
Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny 15
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 16
Informatyka (mgr inż.)
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 16
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 17
Rankingi wg typów uczelni 2017
Uczelnie techniczne 6

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner