Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2017 6

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2017
Turystyka i rekreacja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 4
Geologia
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 5
Zarządzanie
Wydział Zarządzania 6
Matematyka
Wydział Matematyki Stosowanej 6
Ochrona środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 6
Socjologia
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 12
Kulturoznawstwo
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 19
Ranking studiów inżynierskich 2017
Fizyka techniczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 1
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 1
Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 3
Wydział Metali Nieżelaznych 4
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 2
Informatyka (mgr inż.)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 2
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 3
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 5
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 7
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 11
Automatyka i robotyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 5
Górnictwo i geologia
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 2
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 3
Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 2
Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 2
Energetyka
Wydział Energetyki i Paliw 2
Budownictwo
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 3
Mechatronika
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 3
Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 3
Technologia chemiczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 4
Wydział Energetyki i Paliw 5
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania 4
Wydział Metali Nieżelaznych 5
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 6
Inżynieria środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 4
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 5
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 6
Rankingi wg typów uczelni 2017
Uczelnie techniczne 3

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner