Ranking Uczelni Akademickich 2017 13

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2017
Chemia
Wydział Chemiczny 8
Socjologia
Wydział Organizacji i Zarządzania 10
Ochrona środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 15
Zarządzanie
Wydział Organizacji i Zarządzania 21
Ranking studiów inżynierskich 2017
Logistyka
Wydział Organizacji i Zarządzania 1
Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 1
Biotechnologia (mgr inż.)
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 4
Wydział Chemiczny 5
Transport
Wydział Transportu 2
Architektura
Wydział Architektury 3
Górnictwo i geologia
Wydział Górnictwa i Geologii 4
Energetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 4
Elektrotechnika
Wydział Elektryczny 4
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 5
Budownictwo
Wydział Budownictwa 5
Inżynieria biomedyczna
Wydział Inżynierii Biomedycznej 5
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny Technologiczny 6
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 9
Inżynieria materiałowa
Wydział Mechaniczny Technologiczny 6
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 7
Mechatronika
Wydział Mechaniczny Technologiczny 6
Wydział Elektryczny 7
Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny 7
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny Technologiczny 7
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 8
Wydział Organizacji i Zarządzania 9
Automatyka i robotyka
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 9
Wydział Mechaniczny Technologiczny 11
Informatyka (mgr inż.)
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 13
Rankingi wg typów uczelni 2017
Uczelnie techniczne 5

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner