Ranking Uczelni Akademickich 2017 3

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2017
Matematyka
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2
Gospodarka przestrzenna
Wydział Geodezji i Kartografii 5
Ochrona środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 11
Zarządzanie
Wydział Zarządzania 13
Ranking studiów inżynierskich 2017
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 1
Inżynieria biomedyczna
Wydział Mechatroniki 1
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2
Energetyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1
Transport
Wydział Transportu 1
Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 1
Mechatronika
Wydział Mechatroniki 1
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 4
Informatyka (mgr inż.)
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 1
Wydział Elektryczny 4
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 6
Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1
Wydział Mechatroniki 3
Wydział Elektryczny 4
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 6
Wydział Inżynierii Produkcji 8
Architektura
Wydział Architektury 1
Biotechnologia (mgr inż.)
Wydział Chemiczny 1
Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny 1
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 3
Elektrotechnika
Wydział Elektryczny 1
Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji i Kartografii 1
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2
Wydział Inżynierii Produkcji 4
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 5
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 7
Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej 2
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 4
Fizyka techniczna
Wydział Fizyki 2
Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej 2
Inżynieria środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji 2
Wydział Zarządzania 3
Rankingi wg typów uczelni 2017
Uczelnie techniczne 1

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner