Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2017 32=

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2017
Zootechnika
Wydział Bioinżynierii Zwierząt 3
Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 3
Architektura krajobrazu
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 4
Kierunki o żywieniu i żywności
Wydział Nauki o Żywności 7
Kierunki rolnicze i leśne
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 7
Stosunki międzynarodowe
Wydział Humanistyczny 8
Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych 9
Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk o Środowisku 9
Teologia
Wydział Teologii 9
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Humanistyczny 10
Biologia
Wydział Biologii i Biotechnologii 10
Pielęgniarstwo
Wydział Nauk Medycznych 11
Ochrona środowiska
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 12
Wydział Nauk o Środowisku 17
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 12
Biotechnologia (mgr)
Wydział Biologii i Biotechnologii 13
Filologia polska
Wydział Humanistyczny 14
Politologia
Wydział Nauk Społecznych 14=
Filozofia
Wydział Humanistyczny 15+
Historia
Wydział Humanistyczny 15
Prawo
Wydział Prawa i Administracji 15
Gospodarka przestrzenna
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 16
Kierunek lekarski
Wydział Nauk Medycznych 17
Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych 17
Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych 18
Filologie obce
Wydział Humanistyczny 19
Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki 20
Zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych 29
Ranking studiów inżynierskich 2017
Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 3
Inżynieria środowiska
Wydział Nauk o Środowisku 13
Budownictwo
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 23
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Nauk Technicznych 26
Informatyka (mgr inż.)
Wydział Matematyki i Informatyki 30
Rankingi wg typów uczelni 2017
Uniwersytety 11
Rankingi w grupach kryteriów 2017
Innowacyjność 21
Prestiż 22=
Potencjał naukowy 23=
Absolwenci na Rynku Pracy 27=
Efektywność naukowa 50

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner