Uniwersytet Szczeciński

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2017 48

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2017
Turystyka i rekreacja
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 7
Wydział Nauk o Ziemi 15
Geologia
Wydział Nauk o Ziemi 7
Pedagogika specjalna
Wydział Humanistyczny 8
Wychowanie fizyczne
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 8
Geografia
Wydział Nauk o Ziemi 10
Teologia
Wydział Teologiczny 10
Ekonomia
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 11
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 12
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 11
Stosunki międzynarodowe
Wydział Humanistyczny 11
Archeologia
Wydział Humanistyczny 11
Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk o Ziemi 13=
Zdrowie publiczne
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 14
Finanse i rachunkowość
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 14
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 15
Filozofia
Wydział Humanistyczny 15+
Fizyka
Wydział Matematyczno-Fizyczny 15
Historia
Wydział Humanistyczny 16
Pedagogika
Wydział Humanistyczny 16
Filologia polska
Wydział Filologiczny 16
Psychologia
Wydział Humanistyczny 17
Politologia
Wydział Humanistyczny 17
Prawo
Wydział Prawa i Administracji 17
Socjologia
Wydział Humanistyczny 18
Zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 20
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 28
Kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny 20
Filologie obce
Wydział Filologiczny 20
Matematyka
Wydział Matematyczno-Fizyczny 21
Biotechnologia (mgr)
Wydział Biologii 23
Biologia
Wydział Biologii 25
Ochrona środowiska
Wydział Biologii 33
Rankingi wg typów uczelni 2017
Uniwersytety 16
Rankingi w grupach kryteriów 2017
Umiędzynarodowienie 38=
Potencjał naukowy 41
Prestiż 47=

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner