Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2017 9

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2017
Fizyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 3
Astronomia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 3
Archeologia
Wydział Nauk Historycznych 5
Politologia
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 5
Teologia
Wydział Teologiczny 5
Historia
Wydział Nauk Historycznych 5
Filozofia
Wydział Humanistyczny 5
Socjologia
Wydział Humanistyczny 6
Informatyka (mgr)
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 6
Wydział Matematyki i Informatyki 8
Stosunki międzynarodowe
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 6
Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Pedagogicznych 6
Kosmetologia
Wydział Farmaceutyczny 6
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 6
Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki 7
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 8
Filologia polska
Wydział Filologiczny 8
Analityka medyczna
Wydział Farmaceutyczny 9
Geografia
Wydział Nauk o Ziemi 9
Chemia
Wydział Chemii 9
Pedagogika
Wydział Nauk Pedagogicznych 10
Filologie obce
Wydział Filologiczny 10
Zdrowie publiczne
Wydział Nauk o Zdrowiu 10
Farmacja
Wydział Farmaceutyczny 10
Fizjoterapia
Wydział Nauk o Zdrowiu 11
Biotechnologia (mgr)
Wydział Lekarski 11
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 22
Położnictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu 11
Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk o Ziemi 12
Kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny 12
Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Zdrowiu 12
Prawo
Wydział Prawa i Administracji 12
Biologia
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 13
Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 15
Kierunek lekarski
Wydział Lekarski 16
Zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 16=
Finanse i rachunkowość
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 17
Ochrona środowiska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 18
Psychologia
Wydział Humanistyczny 19
Ranking studiów inżynierskich 2017
Fizyka techniczna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 3
Rankingi wg typów uczelni 2017
Uniwersytety 5

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner