Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2017 27=

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Rankingi wg typów uczelni 2017
Uniwersytety 10
Rankingi w grupach kryteriów 2017
Efektywność naukowa 10
Absolwenci na Rynku Pracy 17
Prestiż 24
Potencjał naukowy 35=
Innowacyjność 49=

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner