Ranking Uczelni Akademickich 2017 15=

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2017
Stosunki międzynarodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 5
Socjologia
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 5
Prawo
Wydział Prawa i Administracji 5
Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Geograficznych 5
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 5
Politologia
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 6
Gospodarka przestrzenna
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 6=
Wydział Nauk Geograficznych 8
Historia
Wydział Filozoficzno-Historyczny 6
Archeologia
Wydział Filozoficzno-Historyczny 6
Biologia
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 7
Informatyka (mgr)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 7
Wydział Matematyki i Informatyki 11
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 13
Geografia
Wydział Nauk Geograficznych 7
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Filologiczny 7
Filozofia
Wydział Filozoficzno-Historyczny 7
Ochrona środowiska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 8
Finanse i rachunkowość
Wydział Zarządzania 8
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 13
Fizyka
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 9
Biotechnologia (mgr)
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 10
Zarządzanie
Wydział Zarządzania 10
Filologia polska
Wydział Filologiczny 10
Ekonomia
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 10
Kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny 10
Chemia
Wydział Chemii 11
Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki 12
Pedagogika
Wydział Nauk o Wychowaniu 12
Filologie obce
Wydział Filologiczny 14
Psychologia
Wydział Nauk o Wychowaniu 15
Rankingi wg typów uczelni 2017
Uniwersytety 6

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner