Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2017 1=

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2017
Filologia polska
Wydział Polonistyki 1
Analityka medyczna
Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny 1
Dietetyka
Collegium Medicum Wydział Lekarski 1
Ochrona środowiska
Wydział Chemii 1
Filozofia
Wydział Filozoficzny 1
Kulturoznawstwo
Wydział Polonistyki 1
Wydział Filologiczny 2
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 3
Wydział Filozoficzny 5
Biotechnologia (mgr)
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 1
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 1
Prawo
Wydział Prawa i Administracji 1
Farmacja
Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny 1
Fizjoterapia
Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu 1
Kierunek lekarski
Collegium Medicum Wydział Lekarski 1
Pielęgniarstwo
Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu 1
Kosmetologia
Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny 1
Zdrowie publiczne
Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu 1
Geologia
Wydział Geografii i Geologii 2
Kierunki dentystyczne
Collegium Medicum Wydział Lekarski 2
Astronomia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 2
Chemia
Wydział Chemii 2
Fizyka
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 2
Informatyka (mgr)
Wydział Matematyki i Informatyki 2
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 3
Biologia
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2
Geografia
Wydział Geografii i Geologii 2
Położnictwo
Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu 2
Stosunki międzynarodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 2
Politologia
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych 2
Psychologia
Wydział Filozoficzny 2
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 3
Historia
Wydział Historyczny 2
Archeologia
Wydział Historyczny 2
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2
Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki 3
Pedagogika
Wydział Filozoficzny 3
Socjologia
Wydział Filozoficzny 3
Filologie obce
Wydział Filologiczny 3=
Ekonomia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 7
Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 12
Rankingi wg typów uczelni 2017
Uniwersytety 1=

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner