Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2017 61-70

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2017 12

Historia uczelni w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich

Ranking kierunków studiów 2017
Psychologia
Wydział Psychologii 12
Rankingi w grupach kryteriów 2017
Umiędzynarodowienie 35
Potencjał naukowy 43

Partner Rankingu Szkół Wyższych 2017

Partner Medialny

Partner