Ranking Uczelni Akademickich 2016 4

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej 1
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 1
Inżynieria i technologia chemiczna
Wydział Chemiczny 1
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 3
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 4
Elektrotechnika
Wydział Elektryczny 1=
Energetyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1
Kierunki IT
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 1
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2
Wydział Elektryczny 5=
Architektura i urbanistyka
Wydział Architektury 1
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 4
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 5
Wydział Inżynierii Produkcji 6
Budownictwo
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 3
Wydział Inżynierii Lądowej 4
Automatyka, robotyka i mechatronika
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 3
Wydział Mechatroniki 4
Wydział Elektryczny 5
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 6
Wydział Inżynierii Produkcji 7
Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 3
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 4
Matematyka
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 3
Inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji 4
Wydział Zarządzania 5
Fizyka i astronomia
Wydział Fizyki 4
Zarządzanie
Wydział Zarządzania 11
Kierunki nauk o Ziemi
Wydział Geodezji i Kartografii 12
Biotechnologia
Wydział Chemiczny 16=
Ochrona środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 22
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uczelnie techniczne 1

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna