Politechnika Śląska w Gliwicach

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2016 19

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 1
Architektura i urbanistyka
Wydział Architektury 3
Elektrotechnika
Wydział Elektryczny 4
Energetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 4
Wydział Elektryczny 6
Budownictwo
Wydział Budownictwa 5
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 5
Wydział Elektryczny 8
Inżynieria i technologia chemiczna
Wydział Chemiczny 6
Inżynieria materiałowa
Wydział Mechaniczny Technologiczny 6
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 8
Inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny Technologiczny 6
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 8
Wydział Organizacji i Zarządzania 10
Chemia
Wydział Chemiczny 7
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 7
Wydział Mechaniczny Technologiczny 8
Administracja
Wydział Organizacji i Zarządzania 9
Automatyka, robotyka i mechatronika
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 11
Wydział Mechaniczny Technologiczny 12
Wydział Elektryczny 16
Ochrona środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 11=
Biotechnologia
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 15
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 16=
Wydział Chemiczny 20
Kierunki IT
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 16
Wydział Mechaniczny Technologiczny 18
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 22
Wydział Elektryczny 24
Socjologia
Wydział Organizacji i Zarządzania 16
Zarządzanie
Wydział Organizacji i Zarządzania 30
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uczelnie techniczne 7

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna