Ranking Uczelni Akademickich 2016 14

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 5
Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 7
Architektura i urbanistyka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 8
Chemia
Wydział Chemiczny 9
Matematyka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 9
Budownictwo
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 10
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 10
Inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny 11
Wydział Organizacji i Zarządzania 20
Energetyka
Wydział Mechaniczny 11
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 12
Kierunki o żywieniu i żywności
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 11
Inżynieria i technologia chemiczna
Wydział Chemiczny 11
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 12
Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 11
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 15
Fizyka i astronomia
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 11
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny 12
Inżynieria materiałowa
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 14
Wydział Chemiczny 15
Wydział Mechaniczny 16
Zarządzanie
Wydział Organizacji i Zarządzania 20
Automatyka, robotyka i mechatronika
Wydział Mechaniczny 20
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 21
Ochrona środowiska
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 25
Wydział Chemiczny 27
Kierunki IT
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 34
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 35+
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uczelnie techniczne 4

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna