Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2016 39

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Zootechnika
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 8
Inżynieria i technologia chemiczna
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 9
Architektura krajobrazu
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 9
Inżynieria materiałowa
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 9
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 21
Chemia
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 11
Architektura i urbanistyka
Wydział Budownictwa i Architektury 12
Elektrotechnika
Wydział Elektryczny 13
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektryczny 14
Turystyka i rekreacja
Wydział Ekonomiczny 15+
Budownictwo
Wydział Budownictwa i Architektury 17
Inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 18
Wydział Informatyki 25
Energetyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 18
Kierunki rolnicze i leśne
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 19
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 20=
Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa i Architektury 21
Kierunki o żywieniu i żywności
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 23
Ochrona środowiska
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 23
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 34
Ekonomia
Wydział Ekonomiczny 24
Kierunki biologiczne
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 26
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 30
Automatyka, robotyka i mechatronika
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 35
Wydział Elektryczny 35+
Zarządzanie
Wydział Ekonomiczny 35+
Kierunki IT
Wydział Elektryczny 35+
Wydział Informatyki 35+
Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 35+
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uczelnie techniczne 10

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna