Uniwersytet Zielonogórski

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2016 51-60

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Elektrotechnika
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 8
Matematyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 8
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 9
Fizyka i astronomia
Wydział Fizyki i Astronomii 9
Budownictwo
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 14
Architektura i urbanistyka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 14
Historia i archeologia
Wydział Humanistyczny 15+
Filozofia
Wydział Humanistyczny 15+
Filologia polska
Wydział Humanistyczny 15+
Automatyka, robotyka i mechatronika
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 19
Kierunki biologiczne
Wydział Nauk Biologicznych 20
Politologia i stosunki międzynarodowe
Wydział Humanistyczny 20=
Filologie, języki obce i językoznawstwo
Wydział Humanistyczny 20
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Humanistyczny 23
Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 23
Psychologia
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 24
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny 24
Inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny 24
Kierunki IT
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 25
Socjologia
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 25
Pedagogika
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 26
Ekonomia
Wydział Ekonomii i Zarządzania 28
Biotechnologia
Wydział Nauk Biologicznych 33
Ochrona środowiska
Wydział Nauk Biologicznych 35+
Kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach
Wydział Humanistyczny 35+
Zarządzanie
Wydział Ekonomii i Zarządzania 35+
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uniwersytety 15
Rankingi w grupach kryteriów 2016
Innowacyjność 22
Publikacje naukowe w latach 2011-2015 25

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna