Ranking Uczelni Akademickich 2016 1

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Filologie, języki obce i językoznawstwo
Wydział Neofilologii 1
Wydział Lingwistyki Stosowanej 2
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1
Socjologia
Wydział Filozofii i Socjologii 1
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 3
Politologia i stosunki międzynarodowe
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1
Prawo
Wydział Prawa i Administracji 1=
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 1
Matematyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1
Fizyka i astronomia
Wydział Fizyki 1
Chemia
Wydział Chemii 1
Kierunki biologiczne
Wydział Biologii 1
Kierunki nauk o Ziemi
Wydział Geologii 1
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 2
Filologia polska
Wydział Polonistyki 2
Filozofia
Wydział Filozofii i Socjologii 2
Historia i archeologia
Wydział Historyczny 2
Rachunkowość i finanse
Wydział Zarządzania 2
Wydział Nauk Ekonomicznych 3
Pedagogika
Wydział Pedagogiczny 2
Zarządzanie
Wydział Zarządzania 2
Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych 2
Psychologia
Wydział Psychologii 3
Ochrona środowiska
Wydział Biologii 3
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 15
Biotechnologia
Wydział Biologii 4
Kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach
Wydział Historyczny 4
Wydział "Artes Liberales" 6
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 10
Wydział Polonistyki 11
Wydział Orientalistyczny 12
Wydział Neofilologii 14
Wydział Lingwistyki Stosowanej 15
Energetyka
Wydział Fizyki 7
Wydział Chemii 8
Kierunki IT
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 8
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uniwersytety 1

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna