Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2016 35

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Architektura krajobrazu
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3
Zootechnika
Wydział Bioinżynierii Zwierząt 3
Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 3
Ochrona środowiska
Wydział Nauk o Środowisku 5
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 6
Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk o Środowisku 7
Kierunki rolnicze i leśne
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 8
Wydział Nauk Technicznych 14
Kierunki o żywieniu i żywności
Wydział Bioinżynierii Zwierząt 9
Wydział Nauki o Żywności 10
Wydział Nauk Medycznych 16
Inżynieria środowiska
Wydział Nauk o Środowisku 9=
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Humanistyczny 10
Prawo
Wydział Teologii 10
Wydział Prawa i Administracji 17
Kierunki biologiczne
Wydział Biologii i Biotechnologii 11
Pielęgniarstwo i położnictwo
Wydział Nauk Medycznych 12
Teologia i religioznawstwo
Wydział Teologii 14=
Politologia i stosunki międzynarodowe
Wydział Humanistyczny 14=
Wydział Nauk Społecznych 26
Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych 14
Biotechnologia
Wydział Biologii i Biotechnologii 14
Filologia polska
Wydział Humanistyczny 15
Filozofia
Wydział Humanistyczny 15+
Historia i archeologia
Wydział Humanistyczny 15+
Filologie, języki obce i językoznawstwo
Wydział Humanistyczny 16
Kierunek lekarski
Wydział Nauk Medycznych 16
Inżynieria i technologia chemiczna
Wydział Nauki o Żywności 17
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 18
Socjologia
Wydział Nauk Społecznych 18
Budownictwo
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 19
Wydział Nauk Technicznych 25+
Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki 25+
Energetyka
Wydział Nauk Technicznych 29
Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych 30
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Nauk Technicznych 31
Inżynieria produkcji
Wydział Nauk Ekonomicznych 34
Ochrona zdrowia
Wydział Nauk Medycznych 34
Kierunki IT
Wydział Matematyki i Informatyki 35+
Automatyka, robotyka i mechatronika
Wydział Nauk Technicznych 35+
Zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych 35+
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uniwersytety 11

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna