Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2016 13

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Filologia polska
Wydział Filologiczny 5
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Filologiczny 5
Wydział Nauk Społecznych 8
Kierunki nauk o Ziemi
Wydział Nauk o Ziemi 6
Ochrona środowiska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 7
Prawo
Wydział Prawa i Administracji 8
Teologia i religioznawstwo
Wydział Teologiczny 8
Historia i archeologia
Wydział Nauk Społecznych 8
Filologie, języki obce i językoznawstwo
Wydział Filologiczny 9
Socjologia
Wydział Nauk Społecznych 10
Pedagogika
Wydział Pedagogiki i Psychologii 10
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 11
Kierunki biologiczne
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 10
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 12
Filozofia
Wydział Nauk Społecznych 11
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 12
Fizyka i astronomia
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 12
Politologia i stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych 12
Chemia
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 13
Inżynieria i technologia chemiczna
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 13
Matematyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 13
Inżynieria materiałowa
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 19
Psychologia
Wydział Pedagogiki i Psychologii 21=
Biotechnologia
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 23
Kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach
Wydział Filologiczny 24
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 35+
Zarządzanie
Wydział Prawa i Administracji 26=
Kierunki IT
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 29
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 35+
Automatyka, robotyka i mechatronika
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach 32
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uniwersytety 6

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna