Uniwersytet Szczeciński

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2016 51-60

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Turystyka i rekreacja
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 4
Wydział Nauk o Ziemi 8
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 14
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 8
Sport
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 9
Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 11
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 12
Wydział Prawa i Administracji 22
Prawo
Wydział Prawa i Administracji 13
Filozofia
Wydział Humanistyczny 13
Rachunkowość i finanse
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 15
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 16
Teologia i religioznawstwo
Wydział Teologiczny 15+
Filologia polska
Wydział Filologiczny 15+
Pedagogika
Wydział Humanistyczny 15
Kierunki nauk o Ziemi
Wydział Nauk o Ziemi 15
Historia i archeologia
Wydział Humanistyczny 15+
Psychologia
Wydział Humanistyczny 17
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Filologiczny 18
Fizyka i astronomia
Wydział Matematyczno-Fizyczny 20+
Zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 21
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 25
Wydział Humanistyczny 34
Socjologia
Wydział Humanistyczny 21
Kierunki biologiczne
Wydział Biologii 22
Matematyka
Wydział Matematyczno-Fizyczny 22
Filologie, języki obce i językoznawstwo
Wydział Filologiczny 24
Politologia i stosunki międzynarodowe
Wydział Humanistyczny 30
Inżynieria produkcji
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 30
Ochrona środowiska
Wydział Biologii 30
Biotechnologia
Wydział Biologii 34
Ochrona zdrowia
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 35
Kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach
Wydział Humanistyczny 35+
Wydział Filologiczny 35+
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uniwersytety 15
Rankingi w grupach kryteriów 2016
Innowacyjność 30=
Prestiż według kadry akademickiej 44
Potencjał naukowy 45

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna