Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2016 10

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Filozofia
Wydział Humanistyczny 5
Historia i archeologia
Wydział Nauk Historycznych 5
Teologia i religioznawstwo
Wydział Humanistyczny 5
Wydział Teologiczny 7
Fizyka i astronomia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 5
Socjologia
Wydział Humanistyczny 6
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Humanistyczny 7
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 11
Filologia polska
Wydział Filologiczny 7
Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki 7
Politologia i stosunki międzynarodowe
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 8
Chemia
Wydział Chemii 8
Kierunki nauk o Ziemi
Wydział Nauk o Ziemi 8
Architektura i urbanistyka
Wydział Sztuk Pięknych 9=
Prawo
Wydział Prawa i Administracji 9
Pedagogika
Wydział Nauk Pedagogicznych 9
Farmacja
Wydział Farmaceutyczny 10
Pielęgniarstwo i położnictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu 11
Filologie, języki obce i językoznawstwo
Wydział Filologiczny 12
Rachunkowość i finanse
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 13
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 15
Kierunek lekarski
Wydział Lekarski 15
Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk o Ziemi 15+
Kierunki biologiczne
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 16
Ekonomia
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 18=
Ochrona środowiska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 20
Kierunki o żywieniu i żywności
Wydział Nauk o Zdrowiu 25
Biotechnologia
Wydział Lekarski 25
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 30
Kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach
Wydział Nauk Historycznych 26
Wydział Filologiczny 31
Wydział Prawa i Administracji 35+
Ochrona zdrowia
Wydział Lekarski 27
Wydział Nauk o Zdrowiu 31
Wydział Farmaceutyczny 32
Zarządzanie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 29
Wydział Prawa i Administracji 35
Kierunki IT
Wydział Matematyki i Informatyki 30
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 32
Automatyka, robotyka i mechatronika
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 30=
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uniwersytety 5

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna