Ranking Uczelni Akademickich 2016 16

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Prawo
Wydział Prawa i Administracji 5
Filozofia
Wydział Filozoficzno-Historyczny 7
Historia i archeologia
Wydział Filozoficzno-Historyczny 7
Kierunki biologiczne
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 7
Rachunkowość i finanse
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 8
Wydział Zarządzania 10
Socjologia
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 8
Kierunki nauk o Ziemi
Wydział Nauk Geograficznych 9
Politologia i stosunki międzynarodowe
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 9
Wydział Prawa i Administracji 17
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 20=
Ekonomia
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 10
Filologia polska
Wydział Filologiczny 10
Filologie, języki obce i językoznawstwo
Wydział Filologiczny 11
Ochrona środowiska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 11=
Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Geograficznych 12
Chemia
Wydział Chemii 12
Dziennikarstwo i komunikacja
Wydział Filologiczny 12
Biotechnologia
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 13
Zarządzanie
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 15
Wydział Zarządzania 24
Fizyka i astronomia
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 15
Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki 16
Administracja
Wydział Prawa i Administracji 17
Pedagogika
Wydział Nauk o Wychowaniu 17
Kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach
Wydział Filozoficzno-Historyczny 19
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 21
Wydział Filologiczny 23
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 29
Psychologia
Wydział Nauk o Wychowaniu 23
Kierunki IT
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 35+
Wydział Matematyki i Informatyki 35+
Wydział Zarządzania 35+
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 35+
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uniwersytety 7

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna