Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zobacz pełną ofertę uczelni »

Ranking Uczelni Akademickich 2016 6

Historia uczelni w Rankingu Uczelni Akademickich

Ranking kierunków studiów 2016
Automatyka, robotyka i mechatronika
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 1
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 2
Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 1
Energetyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 2
Wydział Energetyki i Paliw 3
Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 2
Wydział Metali Nieżelaznych 3
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 4
Budownictwo
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 2
Inżynieria produkcji
Wydział Metali Nieżelaznych 2
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 3
Wydział Zarządzania 7
Elektronika i telekomunikacja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 2
Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 3
Kierunki IT
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 3
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 4
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 5=
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 7
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 10
Fizyka i astronomia
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 3
Ochrona środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 4
Inżynieria i technologia chemiczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 5
Wydział Energetyki i Paliw 7
Kierunki nauk o Ziemi
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 5
Inżynieria środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 5
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 6
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 7
Matematyka
Wydział Matematyki Stosowanej 6
Zarządzanie
Wydział Zarządzania 7
Turystyka i rekreacja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 9
Socjologia
Wydział Humanistyczny 13
Kulturoznawstwo i wiedza o krajach i regionach
Wydział Humanistyczny 30
Rankingi wg typów uczelni 2016
Uczelnie techniczne 3

Partner merytoryczny

Patroni medialni

logo PAP

dziennik gazeta prawna