Na uczelniach wyższych zaliczą Ci staż pracy

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 11 lipca 2014 roku zobowiązała uczelnie wyższe w Polsce, aby w terminie do 30 czerwca 2015 roku wprowadziły wewnętrzne zasady dotyczące potwierdzania efektów uczenia się. Sprawa jest istotna i dla studenta, i dla uczelni, ponieważ w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się studentowi można zaliczyć do 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia.

czytaj więcej...

© 2015 Perspektywy.pl   Edycja 2014 | O nas | Zastrzeżenia prawne | Reklama | Kontakt